Ympäristö ja kehitys

Paikallisdemokratiaa

 

Vietnam-seura ryn ja Ympäristö ja Kehitys ryn yhteistyö on aloitettu projektisuunnitelmien merkeissä. Vietnam-seura osallistuu Ympäristö ja Kehitys ryn ruohonjuuritason demokratia -projektiin pohjois-Vietnamissa. Ympäristö ja Kehityksen hanke on osa Vietnamin Naisliiton alullepanemaa paikallisdemokratiahanketta, jossa tuetaan nk. kylätoimikuntia. Vietnam-seuran sihteeri avustaa projekti-koordinaattoria paikan päällä Hanoissa.

 

Ympäristö ja Kehitys ry sivuilta löytyy kuvausta projektista:


” Kyläkokoukset valitsevat toimikuntaan kolmesta seitsemään henkeä. Asukkaat hyväksyvät toimikunnan laatiman suunnitelman, ja toimikunta saa hankkeesta pienen potin rahaa noin 860 dollaria suunnitelman toteuttamista varten. Suurimman osan kyläsuunnitelman tarvitsemista rahoista asukkaat maksavat itse ja työt tehdään talkoilla.


Kylätoimikunnat ovat rakentaneet vesitankkeja ja johtoja puhtaan juomaveden saamiseksi koteihin. Asukkaat ovat myös pystyttäneet ulkohuusseja ja korjanneet kylän yhteisiä kokoontumistiloja ja kouluja. He ovat rakentaneet suojia vesipuhveleille ja valaneet suojiin betonista lattian saadakseen lannan kerätyksi mahdollisimman visusti talteen ja lannoitteeksi pelloille.


Toimikunnat ovat perustaneet myös pieniä lainaohjelmia, joista asukkaat voivat saada muutaman kymmenen dollarin suuruisia lainoja viljelystensä vahvistamiseksi, kaupankäyntiä varten tai muuhun tulojen hankintaan. Osalla toimikunnista on myös lääkekassoja, niistä lainataan rahaa lääkkeiden ostoon, tai rahastoja ympäristön kunnostamista varten. Niistä saa lainaa vaikkapa kompostin perustamiseen tai puuntaimien hankintaan.

 

Naisliitto vasta kokeilee lähestymistapaa. Se lähti vuonna 2001 liikkeelle ensin kolmessa kylässä, ja laajeni pian kahteen uuteen paikkaan. Aluksi se oli sivupolku isommassa pienlaina ja säästöohjelmassa, jota Devaid ry ja Vietnam-seura tuolloin tukivat, nyt sitä rahoittaa Ympäristö ja kehitys ry. Paikallisdemokratiahanke aloitettiin, jotta kaikki halukkaat maaseutukylissä pääsisivät mukaan yhteistyöhön, myös ne joilla ei ole varaa ottaa lainoja, edes pieniä lainoja (50 - 100 dollaria). Asukkaat halusivat vahvistaa kyliensä omavaraisuutta ja yhteishenkeä.”