Seuran omat hankkeet

Yhteistyötä thainaisten kanssa - säästämistä ja pienlainoja

Vietnam-seura tuki maaseudun kylien köyhien thai-vähemmistöön kuuluvien naisten organisoitumista säästämis- ja pienlainojen avulla vuosina 2000-2007. Toimimme Son La-provinssissa Luoteis-Vietnamissa yhdessä Son Lan naisliiton kanssa Thuan Chaun piirikunnan alueella Tong Lenhin, Bon Phangin, Chieng Pacin ja Phong Lanin kunnissa. Hanke jatkuu nyt Thuan Chaun naisliiton hankkeena kaikkien neljän kunnan alueella.

Lainaryhmissä naiset lainaavat kukin vuorollaan noin 25-100 euroa, jonka he sijoittavat perhettään hyödyttävään tulonhankintaan. Suosituimpia sijoituskohteita ovat olleet kotieläimet, viljely, puutarhanpito sekä vihannesten torikauppa. Yleensä naiset säästävät useita kuukausia ennen kuin ottavat lainaa, säästöillään naiset pienentävät riskiään. Mitä enemmän omaa pääomaa he pystyvät keräämään, sitä riippumattomampia naiset ovat, ja mitä suuremmat velat, sitä haavoittuvaisempia heistä tulee. Erityisesti köyhimmät naiset säästävät usein aluksi pitkäänkin. Sitoutuminen ohjelmaan oli aluksi erittäin suurta: lainojen takaisinmaksu oli lähelle sataa prosenttia. Ajoittain takaisinmaksussa on ollut ongelmia, joista kerromme alla enemmän.

Hankealue on pohjoisessa Laosin rajalla sijaitsevassa Son Lan provinssissa, jossa asuu enemmistönä thai-kansa. Projektin lainaringit ovat edelleen täydessä toiminnassa. Tämän edellytyksenä on ollut runsas panostus koulutukseen sekä projektin tavoitteiden selvittämiseen. Erityisenä vaikeutena ovat olleet luku- ja kirjoitustaidottomien naisten suuri osuus (42,9 %) sekä osallistujanaisten riittämätön vietnaminkielen taito. Alussa keskityttiin koulutukseen, jossa kylien naisille opetettiin maataloutta, eläinten hoitoa ja ruokaturvaa. Koulutuksen on oltava kaksikielistä. Myös alueen Naisliittoa valmisteltiin siihen, että se vastaa nyt projektista yksin. Yliopiston tutkijoiden kanssa tehtiin käsityömarkkinoiden kartoitus sekä selvitys alueen ruokaturvasta.

Projektin hallinnointia, suunnittelua ja toteutusta varten palkkasimme Hanoihin vietnamilaisen työntekijän, rouva Tamin. Kylissä läheisenä yhteistyökumppaninamme toimi Naisliitto, joka vastasi mm. naisille tarjottavasta ravitsemus- ja kirjanpitokoulutuksesta.

Tässä Minna Hakkaraisen raportti hankkeen luovutusmatkasta marras-joulukuussa 2007 pdf:nä