Ympäristö

Vietnamin suurimmat ympäristöongelmat ovat tähän mennessä liittyneet metsäkatoon ja vesistöjen saastumiseen. Myös globaali ilmastomuutos koettelee Vietnamia. Vietnamin on katsottu olevan yksi maista, joista ilmastomuutoksen seuraukset tulevat olemaan vakavimpia. Kapea ja länsirajaltaan vuoristoinen Vietnam on altis taifuuneille ja niiden tuhovaikutuksille sekä rankkasateille. Paljaaksi hakatut vuorten rinteet ovat kiihdyttäneet veden virtaamista alaville maille ja jokien, erityisesti Punaisen joen tulvimista joka toinen vuosi.

Vietnam on myös rakentanut runsaasti suuria vesivoimaloita, jotka ovat ympäristöongelmien lisäksi aiheuttaneet sosiaalisia ongelmia, kun tuhannet ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja elinkeinonsa patoaltaiden rakentamisen myötä. Kaakkois-Aasian suurin pato, 1970-luvulla rakennettu Hoa Binhin pato jää pian kakkoseksi Son Lahan rakenteilla olevien patojen valmistuttua. On arvioitu, että jopa 100 000 lähinnä thai-vähemmistöön kuuluvaa ihmistä joudutaan uudelleenasuttamaan uusien patojen vuoksi.

Mahtava Mekong-joki laskeen eteläisen Vietnamin kautta Etelä-Kiinan mereen, muodostaen lohikäärmeen seitsemän häntää joen suistoalueella. Lue Mira Käkösen kertomus Mekong-joen suistolta:

Lataa Mekongin suisto


Upea Na Hang – erään patoaltaan tarina

Rehevät trooppiset metsät putoavat kalkkikivivuorien rinteitä pitkin kohti haisevaa tekojärveä Na Hangissa. Miten upeat maisemat täällä onkaan ollut ennen Na Hangin vesivoimalan rakentamista.

Olin työnantajani Siemenpuu-säätiön hankeseurantamatkalla Pohjois-Vietnamissa 19.–27.11.2008 tutustumassa rahoittamaamme ja vietnamilaisen ympäristöjärjestön WARECODin toteuttamaan hankkeeseen, jossa paikallisten ihmisten ympäristötietämystä tutkitaan nk. Thai Baan – eli kyläläisten tutkimusmetodilla. Hankkeessa kyläläiset itse tutkivat Gam-joen kalakantaa ja muita vesieläimiä ja kasveja, sekä Na Hangin kylän historiaa ja sosioekomista tilannetta Tuyen Quangin provinssissa Pohjois-Vietnamissa. Minulla oli kunnia osallistua hankkeen lopputyöpajaan, jossa kyläläiset esittelivät tutkimustuloksiaan. Maisemat olivat suorastaan henkeäsalpaavan kauniit, upeita trooppisia koskemattomia metsiä sokeritoppavuorien rinteillä.

Matka Hanoista Tuyen Quangiin alkoi varhain aamulla ja saavuimme perille iltapäivällä. Pääsimme heti veneretkelle Na Hangin tekojärvelle. Pato on valmistunut pari vuotta sitten ja järvi lemusi vielä kovin, kun biomassa mätäni sen pohjassa. Tekojärvet tuottavatkin suuret määrät vaarallisinta kasvihuonekaasua metaania.

Kyläläiset tiedenaisina ja –miehinä

Thai Baan on Thaimassa kehitetty tutkimusmetodi, jossa kylän asukkat opetetaan itse tutkimaan ja dokumentoimaan oman ympäristönsä muutoksia. Tässä WARECODin hankkeessa kyläläiset ottivat puolet kuvista, jossa oli dokumentoitu Gam-joen kaloja ja muita vesielämiä ja –kasveja sekä kalastusvälineitä. Lopputyöpajassa hankkeeseen osallistuneet naiset ja miehet vuorollaan esittelivät tutkimusraportin eri osiot: Kylän historian ja sosioekonomisen tilanteen, joen kalat ja muut lajit, perinteiset ja uudet kalastusvälineet ja Gam-joen yhdeksän ainutlaatuista ekosysteemiä, jotka vesivoimala on nyt tuhonnut. Kylässä 70 kalastajaa, puolet kylän perheistä, on menettänyt elinkeinonsa ja on nyt työttömänä tai hanttihommissa. Erästäkin kalaa tarjoiltiin aikoinaan vain kuninkaalle, mutta nyt sitä ei enää ole näkynyt. Hankkeen tarkoitus onkin vaatia kyläläisille parempaa kompensaatiota tästä Vietnamin hallituksen yksin rakentamasta padosta. Na Hangin kansankomitea oli vahvasti kyläläisten puolella.

Esitelmien jälkeen oli nk. lessons learned –tilaisuus, jossa kyläläiset saivat antaa palautetta hankkeen toteutuksesta. Hankeessa tuotettiin mm. upea juliste, jossa joen kalat ja muut lajit ja kalastusvälineet on kuvattu. Ainoa moite oli, että kalojen nimet ovat vain vietnamiksi ja latinaksi (tieteellinen nimi), mutta ei paikallisella kielellä, taiksi. Na Hangin asukkaat ovat nimittäin pääosin tai-kansaan kuuluvia.

Tove Selin


Lisää ympäristöartikkeleitä pdf-muodossa
Karu totuus vietnamilaisista huonekaluista
Ilmastonmuutoksen sukupuolittuneet vaikutukset YK:n tasa-arvotyön painopisteenä Vietnamissa
Jokiskandaali ympäristöhuolen herättäjänä
Vesivoiman ympäristöongelmat ovat alkaneet askarruttaa Vietnamissa jopa maan kommunistijohtoa
Ei golf-kenttiä riisipelloille